Dni otwarte w naszej szkole

W dniu 21 maja 2011 r. W Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja został zorganizowany Dzień Otwarty – jest to impreza przeznaczona na prezentację oferty edukacyjnej szkoły. Na sali gimnastycznej przygotowano stoiska informacyjne o zawodach, które można zdobyć w szkole.
W czasie trwania imprezy stoiska odwiedziło wiele osób zainteresowanych zmianą kwalifikacji i uzupełnieniem wykształcenia. Wśród odwiedzających osób było wiele młodzieży zainteresowanych kształceniem zawodowym w szkole dziennej.
Nasza szkoła kształci w zawodach:

  • technik technologii żywności,
  • technik ekonomista,
  • technik spedytor
  • i technik architektury krajobrazu.

Nowymi ciekawymi kierunkami, które uruchamiamy w tym roku są; technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik geodeta.
Nauka we wszystkich klasach trwa 4 lata. Po ukończeniu ostatniej klasy uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
Nauczyciele dyżurujący w czasie Dnia Otwartego udzielali wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji. Wszyscy goście imprezy otrzymali ulotki i inne materiały o kierunkach kształcenia.
Oprócz oferty przeznaczonej dla absolwentów gimnazjów szkoła ma propozycje nauki w szkole dla dorosłych.
Szkoła policealna (2 lata):
– technik ekonomista,
– technik agrobiznesu,
-florysta
nowość:

  • technik spedytor,
  • technik architektury krajobrazu,
  • rolnik (1 rok).

Dla osób zainteresowanych uzupełnieniem wykształcenia mamy:

  •  liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3 lata)
  • uzupełniające liceum ogólnokształcące (2 lata) po zasadniczej szkole.