W dniach 8-10 września br. wraz z oficjalną delegacją z Okręgu Broxtowe powiat myszkowski odwiedziła grupa angielskich trenerów piłki nożnej dziewczęcej. Przez trzy dni na boisku piłkarskim naszej  szkoły prowadzili zajęcia treningowe z zawodniczkami z myszkowskich szkół ponadgimnazjalnych. W środę 10 września, rozegrano turniej finałowy. W turnieju wystartowały drużyny z : LO, ZS Nr1 i ZS nr 2. W zmaganiach udział wzięło 9 zespołów 3-osobowych. W sumie 42 osoby. Zawody zorganizowane zostały przez Zespół Szkół Nr 2 w Myszkowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Fot. Andrzej Kozłowski
Najlepszy team dziewczęcy z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie wraz z władzami Powiatu i delegacją angielską.

Po rozgrywkach, na zasadzie każdy z każdym, wynik finałowy przedstawiał się następująco:
1. ZS Nr 2 w Myszkowie
2. LO w Myszkowie
3. ZS Nr 2 w Myszkowie

Zajęcia nadzorowali ze strony polskiej nauczyciele wf ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego. Zajęcia z młodzieżą prowadzili trenerzy angielscy: Chris Laxton – Kane, Anna Smith – Clark i Anders Carrington.
Turniej finałowy obserwowali wszyscy członkowie delegacji angielskiej: Michael Rich – przewodniczący Rady Okręgu Broxtowe, Susane Wildey – burmistrz Broxtowe, radny Milan Radulovic i dyrektor wydziału budownictwa i zdrowia Okręgu Broxtowe Ted Czerniak. Ze strony naszego powiatu zawody dopingowali: starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, radni powiatowi: Andrzej Jastrzębski, Mariusz Morawiec i Łukasz Stachera.