COMENIUS 2013-2015

W lipcu 2013 roku nasza szkoła została poinformowana o pomyślnym wyniku selekcji  i zaakceptowaniu złożonego projektu. Projekt ‘Life-giving water’ został stworzony przez szkołę z Rumunii, a współpracują ze sobą szkoły z Polski, Włoch, Portugalii, Bułgarii i Niemiec natomiast szkoła z Rumunii jest szkołą koordynującą.
Celem projektu jest podjęcie współpracy sześciu szkół, które dokonają wymiany naukowej angażującej i wykorzystującej przedsiębiorczość uczniów, ich wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, znajomość języka angielskiego oraz różnorodność kulturową.
Projekt zakłada nabycie informacji z zakresu: ekologii, środowiska, fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki, przedmiotów technicznych (elektroniki, mechaniki), języka angielskiego, technologii informacyjnej, turystyki, literatury, muzyki, sztuki w atrakcyjny sposób.
Uczniowie rozwiną kreatywność i skupią się na swoich potrzebach, zainteresowaniach i doświadczeniach.
Każda szkoła będzie badać ekosystemy wodne oraz sposoby zarządzanie źródłami wody. Uczniowie będą poznawać urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody, urządzenia do odsalania wody oraz do zbierania wody deszczowej.
Uczniowie przygotują również prezentacje związane z powyższymi tematami. Prezentacje będą związane również z zagrożeniem hydrologicznym, wodą jako źródłem energii, wpływem wody na ludzkie zdrowie i potrzebą globalnej ochrony bioróżnorodności.
Uczniowie rozwiną zdolności przedsiębiorcze zarządzając wirtualną firmą związaną z ekoturyzmem oraz wyrażą swoją kreatywność przez poezję i sztukę.
Będziemy odwiedzać i poznawać firmy, których działalność jest związana z wodą. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone na wspólnie stworzonej stronie internetowej oraz w trakcie spotkań zaplanowanych w krajach szkół partnerskich.
Pomysł na taki temat jest związany z obecnymi problemami z zasobami wodnymi, o których coraz częściej się mówi. Rozwijający się przemysł i związane z tym coraz większe zanieczyszczenie wód gruntowych i źródeł wody pitnej oraz nierozważne gospodarowanie zasobami wodnymi sprawia, że coraz częściej i coraz głośniej zaczyna się zwracać uwagę na te problemy. Wiemy, że woda to źródło życia, więc bardzo ważne jest dbanie o jej stałą obecność w środowisku.
Ważne jest, aby uświadomić młodzieży pojawiające się problemy i uwrażliwiać młode pokolenie.
UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCĄ UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE POWINNI:

  • Wykazać się chęcią do działania i wykonywania powierzonych zadań,
  • Być obecni na zajęciach lekcyjnych,
  • Mieć co najmniej dostateczną ocenę z języka angielskiego,
  • Odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
  • Wywiązywać się z powierzonych zadań,
  • Uczestniczyć w spotkaniach grupy projektowej.

Leave a Comment