Dobry zawód to ciekawe zajęcia.

Uczniowie klas Technikum Architektury Krajobrazu w sposób wszechstronny poznają arkana swojego zawodu. Oprócz tradycyjnych zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na wycieczki zawodowe, biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach zawodowych. Dzięki temu oprócz wiedzy teoretycznej posiadają dużą wiedzę praktyczną. Ostatnio uczestniczyli w warsztatach geodezyjnych.

Przedmiotem spotkania było poznanie dokumentacji geodezyjnej, szkolenie umiejętności odczytywania informacji na mapach gleboworolniczych oraz określenie przydatności terenu pod zabudowę i wybór formy zagospodarowania terenu pod względem krajobrazowym. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się jakie dokumenty potrzebne są w zakupu i sprzedaży ziemi.

Wniosek był jeden: osoba, która chce zawodowo zajmować się kształtowaniem przestrzeni powinna posiadać wiedzę z wielu dziedzin. Zajęcia z uczniami II i III klasy Technikum Architektury Krajobrazu prowadził Pan Dariusz Piekarczyk specjalista ds. klasyfikacji gleb i absolwent naszej szkoły , a spotkanie zorganizowały Renata Bryś i Magdalena Duda–Hom.