Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom
życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech wam sprzyja los w tej niełatwej pracy
a wzajemnym relacjom z uczniami towarzyszy atmosfera przyjaźni i zaufania
oraz przekonanie o wyjątkowej roli nauczyciela.