Dzień Niepodległości

Dnia 10  Listopada w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie miała miejsce
uroczysta akademia z okazji  Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W
przygotowanym montażu, uczestniczyli uczniowie klas: ITG, ITS, IITE, IITS, IVTE
i IVTAK. Młodzież  przybliżyła odbiorcom “drogę ku wolności” , którą
przeszła nasza ojczyzna. Recytowano utwory literackie, śpiewano  pieśni
patriotyczne,  akcentując te wydarzenia z historii, które zaważyły na losach
naszego  państwa. Montaż  przygotowała mgr Jolanta Reszka, nauczyciel
historii i wiedzy o społeczeństwie. Dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Bryś, podziękował młodzieży za zaangażowanie i przygotowanie akademii.