Epodręczniki

E-podręczniki są całkowicie bezpłatne i dostępne on-line nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do korzystania epodrecznik.pl

Docelowo na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
W sumie zamieszczonych będzie blisko 4000 lekcji i zajęć, w tym ok. 1000 lekcji z matematyki, ok. 200 lekcji z informatyki, ok. 790 lekcji z przedmiotów przyrodniczych, ok. 1250 lekcji z przedmiotów humanistycznych oraz 495 zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.
E-podręczniki nie tylko przekazują wiedzę, ale również kształtują kompetencje cyfrowe, czytelnicze i medialne. Uczą programowania. Wykorzystują naturalną skłonność dzieci i młodzieży do wspólnej pracy i zabawy, fascynację nowymi technologiami i światem Internetu.