Finał IV edycji Konkursu Plastyczno-fotograficznego

29 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja odbył się uroczysty Finał IV edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego. Każda edycja konkursu ma inny temat przewodni. Tegoroczny nosił tytuł „Lasy w krajobrazie Jury Krakowsko – Częstochowskiej i okolic.” Pomysł tematyki narodził się w związku z ustanowieniem przez ONZ bieżącego roku Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Na konkurs wpłynęło łącznie 107 prac fotograficznych i plastycznych ze szkół ze szkół z gminy Koziegłowy, Myszków, Siewierz i Żarki. Szkolna Komisja Konkursowa w ocenie prac brała pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne, estetykę wykonania, interpretację i niekonwencjonalne podejście do tematu.
Uczestnicy konkursu walczyli o wspaniałe nagrody, których fundatorami są: Nadleśnictwo Siewierz, Nadleśnictwo Złoty Potok, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Po krótkich przemówieniach dyrektora Zespołu Szkół nr 2 – Pana Jerzego Brysia i leśniczego z Nadleśnictwa Złoty Potok – Pana Radosława Ryder, organizatorzy przystąpili do wręczenia nagród.
W kategorii I – młodzież gimnazjów wyłoniono następujących laureatów:

  • ESTERA SIERPIŃSKA – Gimnazjum nr. 5 im. Roberta Schumana w Myszkowie – I NAGRODA za fotografię „ Rosnę na pniu”
  • ALICJA MACHURA – Zespół Szkół w Pińczycach – II NAGRODA za fotografię „Las”
  • DARIA DZIEŻA – Gimnazjum im. Jana Pawła I w Niegowie – WYRÓŻNIENIE za fotografię „Zimową szatą las otulony”
  • HUBERT KUJAWSKI – Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie – WYRÓŻNIENIE za pracę plastyczną „Drzewa po wichurze”

W kategorii II – młodzież szkół ponadgimnazjalnych laureatami zostali:

  • WERONIKA MAREK – Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie – I NAGRODA za fotografię „Piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej w obiektywie”
  • FRYDERYK BUBEL – Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie – II NAGRODA
  • BARBARA KAWKA – Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie – WYRÓŻNIENIE za zdjęcie „Las kryjący mroczne tajemnice historii”
  • BEATA KLIMAS – Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Myszkowie – WYRÓŻNIENIE za prace plastyczną „Lasy Jury”
  • PATRYK MACHURA – Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie – WYRÓŻNIENIE za zdjęcie „Jurajskie buczyny”

Po obejrzeniu wystawy pt. „Leśne pejzaże” stworzonej z nadesłanych prac konkursowych oraz poczęstunku, zaproszeni goście, laureaci i organizatorzy konkursu udali się na plac szkolny na wspólne posadzenie drzewka lipowego w alei lipowej.
Gratulujemy laureatom! Dziękujemy fundatorom nagród i nauczycielom aktywnie uczestniczącym w przeprowadzeniu konkursu.
Organizatorzy – nauczycielki architektury krajobrazu z Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Panie Anna Czchowska i Magdalena Duda-Hom.