Geodeci na GIS Day

17 listopada 2014 r. klasy geodezyjne Technikum, uczestniczyły w GIS Day, corocznej międzynarodowej imprezie, organizowanej systematycznie od 1987 roku, skierowanej do użytkowników i entuzjastów systemów GIS. Zajęcia dydaktyczne odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
GIS Day rozpoczął się zajęciami warsztatowymi, gdzie uczniowie zmierzyli się
z zagadnieniem Field Papers, czyli narzędziami do przygotowania oraz obróbki danych zbieranych w terenie. Wyzwaniem dla niektórych było trafne przedstawienie na mapach elementów małej architektury.
Po terenowych biegach uczniowie pochylili się nad programem do modelowania przestrzennego ArcGis i samodzielnie mogli tworzyć mapy przestrzenne wybranego terenu.
Po zajęciach warsztatowych przyszedł czas na wykłady:
–         GIS w smartofnie.
–         Ewolucja systemów nawigacyjnych na przełomie ostatnich 20 lat.
–         Wykorzystanie technologii informatycznych w realizacji projektów skoncentrowanych wokół informacji przestrzennej.
–         Analizy przyrodnicze w oparciu o Encom Discove.