I Olimpiada Przedsiebiorczosci i Zarządzania

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Tematem I edycji Olimpiady jest „Mała Firma”.
Na laureatów, szkoły i opiekunów czekają nagrody, których pula przekracza 25 tys. zł. Nagrodą główną jest Apple New iPad (iPad3) 16 GB, ufundowany przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie oraz praktyki w Domu Maklerskim. Szkoły z największą liczbą uczestników zostaną uhonorowane nagrodami książkowymi, a zwycięzca tej kategorii otrzyma zestaw książek o wartości 6.000 PLN.

Olimpiadzie towarzyszą szkolenia, spotkania z ludźmi sukcesu (np. prof. Andrzejem Blikle) i specjalistami z instytucji finansowych. Na uczestników I OPiZ a także studentów czekają konkursy tematyczne (zakładka Events).
Każdy uczestnik I OPiZ ma zagwarantowany bezpłatny dostęp do kursu szybkiego pisania „pisz123″ obsługiwanego przez FUNMEDIA – Partnera Olimpiady. Prawo do bezpłatnego kursu mają też Nauczyciele – Opiekunowie Olimpiady z ramienia szkoły. Uczestnicy kursu „pisz123”mogą sprawdzać nabywane umiejętności w konkursie „Olimpijczyk” (zakładka Olimpijczyk).
Celem Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumienia zachodzących procesów gospodarczych. Cel ten ma rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz przybliżyć charakter studiów ekonomicznych na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
I Etap Olimpiady za nami. Wypadło bardzo dobrze, bo aż 408 osób zastało zakwalifikowanych do II Etapu – półfinału I OPiZ, a wśród nich znaleźli się uczniowie naszego Technikum – Artur Budek, Magdalena Kołacz, Paulina Karcz i Daria Nowak.
Bardzo dziękujemy uczniom i gratulujemy osiągniętych wyników.