II Światowy Dzień Wody w Myszkowie

Światowy Dzień Wody Zapraszamy na “Dzień Wody” pod Starostwem Powiatowym w Myszkowie, który odbędzie się 26 marca. Imprezę w ramach obchodów Światowego Dnia Wody i Dnia Ziemi organizuje Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie i Starostwo Powiatowe.
“Dzień Wody” w Myszkowie to szereg działań ekologicznych, których celem jest uświadamianie, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka. Inspiracją działań jest udział szkoły w projekcie szkół Commenius pt. „Life-giving water”.
Projekt ma charakter kompleksowej edukacji i jest skierowany do dzieci i młodzieży powiatu myszkowskiego.
W ramach imprezy będzie zorganizowany happening w postaci marszu spod budynków większości szkół nad akweny wodne przy Starostwie Powiatowym. Marsz ma na celu uświadomienie społeczności lokalnej, że codziennie kobiety i dzieci w Afryce i Azji pokonują dystans 6 km, aby dostać się do najbliższego ujęcia wody. Młodzież będzie zaproszona do udziału w zabawach edukacyjnych połączonych z badaniem jakości wody w Warcie. Podsumowaniem będą zawody sportowe dla wszystkich grup wiekowych.
W ramach “Dnia Wody” odbędą się m.in.:
8.15 – marsz spod szkoły do Starostwa Powiatowego
9.00 – powitanie uczestników przed Starostwem
9.00-13.00 – wystawa prac plastycznych i fotograficznych
10.00-12.00 – ankietowanie uliczne, dystrybucja ulotek
11.30-12.30 – konkurs „Aktywne obcowanie z wodą”
12.30-13.00 – Koncert „Wodne melodie”
10.00-13.00 – warsztaty i zabawy grupowe
13.00- ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród
13.00 – zakończenie Dnia Wody
Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom obchodów Dnia Wody:

  • Starostwu Powiatowemu w Myszkowie,
  • Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie,
  • Nadleśnictwu Siewierz,
  • Marketowi Kaufland.
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie

Zobacz także Starostwo Powiatowe w Myszkowie …>>