III Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie
Parafia św. Anny w Myszkowie-Będuszu

zorganizował
III Przeglądzie Pieśni i Poezji Religijnej
pod honorowym Patronatem:

  1. ks. bp dr Wacława Depo arcybiskupa częstochowskiego
  2. Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

W przeglądzie piosenki wzięli udział: Soliści, Zespoły wokalne, Zespoły wokalno-instrumentalne, Chóry dziecięco-młodzieżowe ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Myszkowa, Włodowic, Żarek, Żarek Letniska, Pińczyc, Koziegłów, Lgoty Górnej, Gniazdowa.

Przesłuchania zakończyły się  18 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników Przeglądu odbyło się podczas Koncertu Galowego 12 maja 2013 r. w Kościele Parafialnym w Będuszu o godz. 15.00.
Występom bacznie przysłuchiwało się jury w składzie: ks. Adam Mikoś, Jerzy Bryś, , Bogumiła Adamek, Agnieszka Łakomska, Agnieszka Skorek, Marzena Przybyłka, Grzegorz Piłka, Karol Hadrych, Dominik Lech.

Wszystkim wykonawcom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w Przeglądzie oraz serdecznie zapraszamy wszystkich na Koncert Galowy!

Wyniki III Przeglądu Pieśni o Poezji Religijnej:

LAUREACI PRZEGLĄDU:

Soliści szkoły podstawowe: 1. Klaudia Jagoda (SP w Gniazdowie, Rzymsko-Katolicka Parafia NSPJ w Gniazdowie-Mzykach)), 2. Natalia Szarek (ZS w Pińczycach), 3. Daria Pakuła (ZSP nr 3 w Myszkowie)
Soliści gimnazja: 1. Natalia Bednarz (G we Włodowicach), 2. Adrianna Pala (G w Koziegłowach), 3. Dominika Rasztabiga (G w Żarkach Letnisku). Wyróżnienia – Katarzyna Janoska (G we Włodowicach) i Anna Mordalska (ZS w Lgocie Górnej)
Soliści szkoły ponadgimnazjalne: 1. Klaudia Walentek (z Koziegłów), wyróżnienie – Kinga Gajda (ZS nr 2 w Myszkowie)
Zespoły: 1. Chór Zespołu Szkół w Koziegłowach
Zespoły wokalne: wyróżnienie – SP w Koziegłowach
Poezja: 1 Patrycja Kulak (Gimnazjum w Koziegłowach), 2. Agnieszka Ptasik (G w Koziegłowach)
Opiekunką solistek ze szkół w Koziegłowach, Lgocie Górnej, Pińczycach i Gniazdowie jest Anna Łuszczyk-Matyja, z ZSP nr 3 w Myszkowie – Anna Sobieraj, z Żarek Letniska – Anna Możejko-Suchcicka, z ZS nr 2 w Myszkowie-Będuszu – Robert Machura, a z Gimnazjum we Włodowicach – Agnieszka Gruk.