Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w dniu 2 czerwca 2014 r. ogłosiła wyniki  konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 – „Mobilność edukacyjna” – „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w programie Erasmus+ w roku 2014.
W śród nich znalazł się wniosek naszej Szkoły, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 37 400 Euro. Został on wysoko oceniony zajmując 50 miejsce na  559 złożone wnioski i dzięki temu już po raz czwarty w przyszłym roku młodzież naszej szkoły wyjedzie do Niemiec na bezpłatne staże i praktyki.
Komunikat – wyniki konkursu …>>