Konferencja podsumowująca „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

W czwartek 22. X. 2015 r., w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie (Będuszu) odbyło się spotkanie podsumowujące realizację oraz rezultaty projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” .W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, uczestnicy projektu, jego koordynatorzy  ze strony szkoły: dr A. Skorek, mgr B. Wróbel i mgr A. Górniak, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją, przedstawiciele pracodawców, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery  w Myszkowie

Projekt obejmował rekrutację uczestników spośród uczniów kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik technologii żywności, technik geodeta,  kurs języka niemieckiego dodatkowo przygotowujący młodzież do praktyk w Niemczech, warsztaty psychologiczne oraz sam pobyt na trzytygodniowej praktyce w niemieckich firmach. Szkolenie praktyczne w Niemczech związane było ściśle z kierunkami, w których kształcą się uczestnicy projektu. Podczas pobytu na praktyce uczniowie nie tylko podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe, ale także wiele zwiedzali (wycieczki z przewodnikiem do Berlina, Drezna, Lipska), poznawali kulturę Niemiec, zawierali nowe znajomości z uczestnikami podobnych projektów z innych krajów UE.

Co zyskali uczestnicy projektu? Udział w projekcie dał im możliwość lepszego poznania samych siebie, własnych mocnych i słabych stron, zweryfikowania i poprawienia umiejętności z języka niemieckiego, poznania kultury Niemiec. Pobyt na praktyce usamodzielnił ich, zwiększył także ich wiarę we własne możliwości. Nauczyli się radzić sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak niemieckie firmy organizują swoją pracę i mają nadzieję przenieść te doświadczenia do swoich przyszłych miejsc pracy.

Oprócz uczestników projektu, którzy opowiadali o jego przebiegu, samym pobycie w Niemczech i korzyściach, które odnieśli jako beneficjenci,  głos zabrała pani Ewa Łazaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, z którym szkoła współpracuje w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów. Gratulowała uczniom udziału w projekcie, zdobycia  pierwszych doświadczeń związanych z mobilnością, a szkole pozyskania środków na jego realizację.

Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. J. Bryś, który wręczył każdemu z uczestników, dokumenty potwierdzające udział w projekcie, wśród których znajduje się Europass Mobilność potwierdzający kwalifikacje nabyte przez uczestników, uznawany w całej Unii Europejskiej.

Konferencja podsumowująca „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

W czwartek 22. X. 2015 r., w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie (Będuszu) odbyło się spotkanie podsumowujące realizację oraz rezultaty projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” .W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, uczestnicy projektu, jego koordynatorzy  ze strony szkoły: dr A. Skorek, mgr B. Wróbel i mgr A. Górniak, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją, przedstawiciele pracodawców, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery  w Myszkowie

Projekt obejmował rekrutację uczestników spośród uczniów kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik technologii żywności, technik geodeta,  kurs języka niemieckiego dodatkowo przygotowujący młodzież do praktyk w Niemczech, warsztaty psychologiczne oraz sam pobyt na trzytygodniowej praktyce w niemieckich firmach. Szkolenie praktyczne w Niemczech związane było ściśle z kierunkami, w których kształcą się uczestnicy projektu. Podczas pobytu na praktyce uczniowie nie tylko podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności językowe, ale także wiele zwiedzali (wycieczki z przewodnikiem do Berlina, Drezna, Lipska), poznawali kulturę Niemiec, zawierali nowe znajomości z uczestnikami podobnych projektów z innych krajów UE.

Co zyskali uczestnicy projektu? Udział w projekcie dał im możliwość lepszego poznania samych siebie, własnych mocnych i słabych stron, zweryfikowania i poprawienia umiejętności z języka niemieckiego, poznania kultury Niemiec. Pobyt na praktyce usamodzielnił ich, zwiększył także ich wiarę we własne możliwości. Nauczyli się radzić sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak niemieckie firmy organizują swoją pracę i mają nadzieję przenieść te doświadczenia do swoich przyszłych miejsc pracy.

Oprócz uczestników projektu, którzy opowiadali o jego przebiegu, samym pobycie w Niemczech i korzyściach, które odnieśli jako beneficjenci,  głos zabrała pani Ewa Łazaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, z którym szkoła współpracuje w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów. Gratulowała uczniom udziału w projekcie, zdobycia  pierwszych doświadczeń związanych z mobilnością, a szkole pozyskania środków na jego realizację.

Na zakończenie spotkania głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. J. Bryś, który wręczył każdemu z uczestników, dokumenty potwierdzające udział w projekcie, wśród których znajduje się Europass Mobilność potwierdzający kwalifikacje nabyte przez uczestników, uznawany w całej Unii Europejskiej.