Konkurs „Pamięć o Katyniu”

Konkurs „Pamięć o Katyniu” został ogłoszony przez IPN Oddział w Katowicach w dniu 5 marca 2010 r., w siedemdziesiątą rocznicę podjęcia przez władze ZSRR decyzji o wymordowaniu polskich jeńców wojennych i więźniów.
Głównym sponsorem nagród jest PKO Bank Polski, a organizację konkursu wsparły także Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Pokolenie”, których przedstawiciele znaleźli się też w Komisji Konkursowej. Dzięki zaangażowaniu wymienionych instytucji możliwe było sfinansowanie wyjazdu do Katynia 2 autokarów z laureatami konkursu.
Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach konkursowych: plakat, plansza edukacyjna, strona internetowa i inicjatywa lokalna.
Miło jest nam poinformować, że wśród osób nagrodzonych nagrodą główną w kategorii stron internetowych znalazł się nasz uczeń Sebastian Paździor (adres strony http://www.pamiec-o-katyniu.yoyo.pl/) z kl. III Technikum w zawodzie technik ekonomista, z opiekunem Jolantą Reszką. Nagrodą jest wyjazd we wrześniu br. na wycieczkę do Katynia. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.
Więcej o konkursie można przeczytać na stronie http://www.ipn-areszt.pl