Kryteria wyboru uczestników projektu "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu"

Opis projektu: trzytygodniowa praktyka w niemieckich przedsiębiorstwach w okresie od 20.05.2012 – 09.06.2012 r.
Dotyczy uczniów klasy I i II w zawodach: technik ekonomista i technik spedytor.
Liczba uczestników: 8 uczniów TE i 8 uczniów z TS.
Lista rezerwowa:6 uczniów, po 3 z każdego zawodu.
Podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały potrzebne do realizacji projektu, wycieczki, przejazdy lokalne w 100% finansowane z środków europejskich.
Każdy uczestnik dostanie niewielkie kieszonkowe  na drobne wydatki.
Kryteria:
1. Ocena z zachowania- co najmniej: dobry,
2. Średnia ocena z przedmiotów zawodowych: co najmniej 3.00,
3. Ocena z języków obcych – co najmniej: dostateczny,
4. Dodatkowy atut: aktywny udział w życiu szkolnym: olimpiady, konkursy, akadenie i inne uroczystości i wydzrzenia szkolne.