Materiały edukacyjne – zdalne nauczanie

W zakładce Dla uczniów =>platforma edukacyjna znajdują się do pobrania materiały edukacyjne do samodzielnego opracowania przez uczniów przekazane przez nauczycieli dla uczniów Technikum.
Materiały edukacyjne do pobrania dla słuchaczy szkół dla dorosłych znajdują się w zakładce Dla słuchaczy=>plan zajęć.