Nagrody Starosty Myszkowskiego z okazji Dnia Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Myszkowski Wojciech Picheta nagrodził nauczycieli, których praca i codzienny wysiłek dydaktyczny od wielu lat przynoszą wiele pożytku tak uczniom, jak i placówkom szkolnym, w których wyróżnieni prowadzą zajęcia.
Uhonorowani nauczyciele od lat cieszą się znakomitą opinią. Przez wiele lat pracy zanotowali wiele ważnych osiągnięć dydaktycznych. Są zaangażowani w rozwój swoich szkół i dbają o jakość kształcenia. W śród nich,  w tym roku znalazła się Pani Anna Czechowska, nauczycielka biologi i architektury krajobrazu. Gratulujemy!