W tym roku po raz pierwszy nasi uczniowie z klas technikum architektury krajobrazu zostali zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy o architekturze krajobrazu. Najpierw był etap szkolny, następnie etap II ogólnopolski, już w Gdańsku.

Po rozwiązaniu testu zawodach szkolnych najlepsze okazały się; uczennice z klasy IV Agnieszka RychlikKatarzyna Okularczyk oraz Marta Cesarz z III klasy. Te właśnie uczennice reprezentowały naszą szkołę w Gdańsku.
Zadanie w konkurencji zespołowej polegało na zaprojektowaniu zieleni na rondzie przy wjeździe do Gdańska. Projekt miał nawiązywać do tradycji miasta i imprez związanych z EURO 2012. Projekty przygotowane przez poszczególne zespoły były różnorodne i oryginalne ale wszystkie interesujące.
Konkurencja indywidualna polegała na rozwiązaniu testów i zaliczenia części praktycznej polegającej na wykazaniu się umiejętnościami pomiarowymi w geodezji, rozpoznaniu grupy roślin oraz narzędzi kreślarskich. Z naszej reprezentacji najlepsza okazała się Marta Cesarz.