Nasza reprezentacja na Olimpiadzie Przedsiębiorczości w Katowicach….

Dzień 3 marca to dzień II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości w Katowicach.
Nasza reprezentacja to uczennice II klasy Technikum Ekonomicznego – Małgorzata Karaś i Paulina Karcz.
Zadanie polegało na rozwiązaniu testu z zakresu ekonomii,finansów, marketingu i zagadnień giełdowych. Każdy z uczestników otrzymał nagrody książkowe z zakresu ekonomii i finansów oraz prawo do przystąpienia do egzaminu na certyfikat wiedzy ekonomicznej YoungMBA w Warszawie.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest bardzo popularna wśród młodzieży. Ma ona kształtować i wzmacniać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży i budować pozytywne nastawienie do działalności biznesowej.
Pod salą na swoje następczynie czekała Monika Noszczyk, nasza ubiegłoroczna absolwentka i uczestniczka wielu konkursów biznesowych, obecnie studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Życzymy naszym dziewczynom dalszych sukcesów naukowych.

Leave a Comment