Nasza Szkolna Platforma Edukacyjna (SPE) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej, albo nowoczesnej edukacji. Oparta jest na technologii MOODLE, co tłumaczy się jako Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania. O samym środowisko Moodle można dowiedzieć się więcej na blogu e-pasje.pl. SPE jest jedną z form kształcenia na odległość, określaną często jako e-learning. 

Należy pamiętać, iż stosowane obecnie powszechnie w nauczaniu na odległość, środowisko audio i videokonferencyjne Office 365 z „przesławnym” klientem Teams, zostało na szybko zaadoptowane do tego, pierwotnie będąc systemem komunikacji, kooperacji, intensyfikacji działań i kontrolingu w środowiskach korporacyjnych. Office 365 jest używany np. w Microsofcie, Telstra, Ikea oraz wielu innych korporacjach, które tego nie ujawniają w trosce o bezpieczeństwo swoich zasobów. 

Moodle, jako środowisko e-learningowe powstało z inicjatywy dydaktyków posiadających długoletnią praktykę w środowisku nauczania rozproszonego, które występuje w takich krajach jak Australia czy Kanada. Ponieważ jest projektem Open Source, jest cały czas rozwijane przez entuzjastycznych edukatorów z całego świata, dla których edukacja jest przede wszystkim pasją. Wdrożone w nim formy kontaktu tutora z uczniem są odpowiedzią na najnowsze wyniki badań z zakresu pedagogiki i socjologii. 

Ważnym aspektem środowiska Moodle jest możliwość nauczania zarówno synchronicznego, jak i asynchronicznego, oraz wszystkich możliwych ich kombinacji. Wyniki badań wskazują, iż coraz częściej mamy do czynienia z uczniami, który lepiej pracują w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Materiał może być przez takich uczniów przerabiany w dogodnym dla nich czasie. Niezaprzeczalnym atutem jest tu również możliwość repetycyjnego sposobu podejścia do budowy swojej wiedzy i umiejętności. W miarę kolejnych powtórek materiału, na przykład videotutoriali, uczeń będzie zapamiętywał coraz więcej elementów. 

Od 2010 roku stosuję w swojej pracy blended-learning oraz e-learning i jestem pewny, iż mogę go każdemu zarekomendować, a szczególnie moim koleżanką i kolegą nauczycielom. Mogę również zapewnić moich uczniów, iż Moodle jest tak elastyczny, że dla każdego z nich może być, jak „garnitur szyty na miarę” – cymes najwyższej klasy.