Pierwsze praktyki zawodowe przyszłych geodetów

Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik geodeta w trakcie praktyki zawodowej ćwiczą umiejętności w zakresie dokonywania niwelacji geodezyjnej w terenie oraz sporządzania map sytuacyjno – wysokościowej. Te zajęcia są bardzo interesujące mówią uczniowie. Dopiero po wykonaniu samodzielnych pomiarów opracowaniu ich, przenoszone są na mapę. Przy tej pracy widać jak ważna jest precyzja odczytu. Nabierają doświadczenia przy posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem geodezyjnym.
W ramach praktyki uczniowie byli w Ośrodku Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Myszkowie. Tam przechowywane są mapy zasadnicze stanowiące podstawę do wykreślania kolejnych map.
W trakcie praktyk odwiedzili nas geodeci pracujący na terenie powiatu myszkowskiego: Paweł Noskowicz i Marek Markiewicz. Zaprezentowali specjalistyczny sprzęt: tachimetr elektroniczny i odbiornik GPS. Za pomocą tego sprzętu uczniowie wyznaczali wysokości charakterystycznych punktów, odległości między stanowiskiem, a punktem.
Niektórzy z uczniów już rozmawiali o możliwości rozpoczęcia praktykowania w zawodzie. Więcej doświadczenia to znaczy – szybsza droga do otworzenia własnej firmy.
Praca dla geodety czeka w Polsce, Europie i na całym świecie… Obecność geodety jest niezbędna przy budowaniu budynków jednorodzinnych, biurowców, obiektów przemysłowych, dróg i mostów.