Podsumowanie konkursu na prace architektoniczne

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się podsumowanie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na projekt architektoniczny dotyczący zagospodarowania terenu przy budynku, w którym mieści się SANEPiD oraz biuro Weterynarza Powiatowego. Konkurs przygotowało Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
fot.M.Pilis
Pamiątkowe zdjęcie; wykonawczynie projektu: Anna Klimas, Agelika Wójcik, Dominika Gocyła, Paulina Białas oraz Magdalena Duda-Hom i Dyrektor ZS nr 2 ze Starostą Myszkowskim Dariuszem Laseckim, Wicestarostą Anną Sochą-Korendo i Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Jastrzębskim
Konkurs miał charakter czysto edukacyjny, będąc inspiracją do kształtowania umiejętności z zakresu projektowania przestrzeni o charakterze użytkowym i publicznym.
Wzięły w nim udział zespoły reprezentujące trzy szkoły z Powiatu Myszkowskiego. Spośród wszystkich propozycji najlepszym okazał się projekt wykonany przez uczennice klasy III naszego Technikum uczące się zawodu technika architekta krajobrazu.
Projekt wykonał zespół w składzie: Anna Klimas, Angelika Wójcik, Dominika Gocyła, Paulina Białas – pod opieką Pani Magdaleny Dudy-Hom.

Praca zrobiła na nas duże wrażenie. Widać, że osoby, które wykonały projekt bardzo dobrze orientują się w zakresie architektury przestrzeni i krajobrazu. Cieszy to tym bardziej, że wykonawcami są uczennice jednej z naszych szkół – mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

Praca uwzględniła szereg warunków, istotnych dla budynku i otoczenia. Uczennice wzięły pod uwagę specyfikę działających tam instytucji i ich publiczny charakter oraz lokalizację przedmiotowego terenu. Całość została przygotowana bardzo efektownie, zawierała szereg szczegółowych map, graficznych wizualizacji oraz detalicznych opisów poszczególnych elementów.
Praca ta jest w pełni merytoryczna i z pewnością może służyć jako bardzo ciekawa inspiracja architektoniczna. Świadczy o wysokim poziomie umiejętności uczennic – dodaje Wicestarosta Anna Socha-Korendo.
Nagrody wręczyli wykonawczyniom projektu: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski.
Konkursy tego rodzaju są dla uczniów szansą na rozwijanie swoich umiejętności i gromadzenie doświadczeń. Praca nad projektem z pewnością zaowocuje, gdyż już teraz widać fachowość i solidne podejście do przedmiotu pracy.