Podsumowanie konkursu o Powstaniu Warszawskim

Zakończył się organizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie konkurs historyczny pt. „Powstanie Warszawskie – heroiczny zryw Polaków”. Nagrody zwycięzcom wręczył Starosta Myszkowski Wojciech Picheta.
To już trzeci konkurs historyczny, przygotowany w Starostwie. Wcześniej młodzież Powiatu Myszkowskiego pisała o Powstaniu Styczniowym i Kościuszkowskim. Tym razem przed uczestnikami stanęło być może najtrudniejsze zadanie, z uwagi na fakt, że Powstanie Warszawskie nadal budzi bardzo silne emocje.
Miło nam poinformować, iż trzecie miejsce zajęła uczennica kl. II Technikum ucząca się w zawodzie technik geodeta – Magdalenie Mazanek, która pisała pracę pod kieunkiem Pani Marzeny Przybyłki nauczycielki historii. Gratulujemy!

Dziękuję wam, że podjęliście ten wysiłek i poświęciliście wiele czasu, aby napisać prace na konkurs. Temat był bardzo trudny, w tym większym stopniu jestem pełen podziwu dla was wszystkich. Dotyczy to nie tylko prac nagrodzonych, ale wszystkich– powiedział Starosta, podkreślając, że konkursy upamiętniające ważne wydarzenia w historii Polski są bardzo ważną formą edukacji i zdobywania gruntownej wiedzy o naszych dziejach. Dzięki temu młodzież potrafi lepiej zrozumieć proces historyczny, a co za tym idzie podstawy funkcjonowania współczesnego świata.