Powiat Myszkowski ogłasza nabór do projektu systemowego


Powiat Myszkowski ogłasza nabór do projektu systemowego
„Mam zawód -mam pracę w regionie”  PO KL Dz.9.2
Termin składania dokumentów: 3 wrzesień2012 r. – 2 październik 2012 r.
Miejsce przyjmowania dokumentów: sekretariat szkół biorących udział
w projekcie tj.:

Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie,
Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie,
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata
następujących dokumentów:

  • Formularz zgłoszeniowy do Projektu
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Ankieta rekrutacyjna

Dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem rekrutacji znajdują się:
na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie, w sekretariatach
szkół oraz w zakładce „ Mam zawód -mam pracę w regionie” PO KL Dz.9.2

Wszystkie składane dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem

kandydata, a w przypadku osób niepełnoletnich również podpisem prawnego
opiekuna kandydata, i złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Rekrutacja uczestników do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”
i złożone w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie.

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacyjny
oświadczenie uczestnika
formularz zgł‚oszeniowy
ankieta