Pożegnanie absolwentów

17 maja 2013 r. sala gimnastyczna szkoły wypełniła się tegorocznymi absolwentami  Technikum, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych,
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy zjawili się aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły.

Na uroczystość przybyli Panowie, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczebak i Starosta Myszkowski Wojciech Picheta. Uroczystość otworzył dyrektor Jerzy Bryś, który życzył absolwentom wszelkiej pomyślności i realizacji planów życiowych  oraz zawodowych. Myślę, że szkoła dobrze przygotowała was do wyzwań współczesnego rynku pracy i mino panującego obecnie kryzysu szybko uda wam się znaleźć pracę a także podjąć dalszą  edukację zwiększającą wasze kompetencje i umiejętności oraz konkurencyjność – mówił dyrektor Jerzy Bryś. Nie zabrakło również wielu podziękowań dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, rodziców oraz organu prowadzącego, którym jest starostwo powiatowe.

Starosta Wojciech Picheta i Przewodniczący Rady Marian Szczebak wręczyli ufundowaną nagrodę dla najlepszej absolwentki Technikum w roku szkolnym 2012/13 Pauliny Karcz, która z notą 5,0 ukończyła szkołę. Życzyli wszystkim absolwentom  spełnienia planów osobistych, edukacyjnych i zawodowych oraz skierował podziękowania do nauczycieli i dyrekcji szkoły za trud włożony w kształcenie tegorocznych absolwentów. Wierzę, że z nostalgią będziecie wspominać chwile spędzone w murach tej szkoły. Teraz wkraczacie w już dorosłe życie, beztroska się skończyła – mówił Starosta.