Praktyki zawodowe dla uczniów w Niemczech

Już w przyszłym roku szkolnym nasi uczniowie, będą zdobywać doświadczenie zawodowe na Niemieckim rynku pracy. Nasza szkoła jako jedyna w powiecie myszkowskim otrzymała dofinansowanie w wysokości 37,5 tys. euro z programu Uczynienia się przez całe życie Leonardo da Vinci na zorganizowanie praktyk zawodowych. Na praktyki udadzą się uczniowie z technikum w zawodzie technik ekonomista i spedytor. Praktyki zostaną w całości sfinansowane z programu, a uczniowie nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.
Szkoła nawiązała już kontakty z niemieckimi pracodawcami w Lipsku, a nasi nauczyciele (kierownik szkolenia praktycznego Pani Agnieszka Skorek i nauczycielka języka niemieckiego Pani Anna Górniak) w styczniu br. podczas wizyty przygotowawczej sprawdziły na miejscu warunki mieszkaniowe i miejsca odbywania praktyk, które nie budziły żadnych zastrzeżeń.
Mamy nadzieję, że te pierwsze doświadczenia zaowocują dalszą współpracą a nasi uczniowie będą mogli w następnych latach zdobywać cenne doświadczenie zawodowe poza granicami naszego kraju przenosząc je na nasz rynek pracy.