Projekt Enter Your Future 2009

Od 15-21 marca br. nasza szkoła gości troje studentów: Leona i Dayong z Chin oraz Lilianę z Kazachstanu, w ramach projektu “Enter Your Future” realizowanego przez Komitet Naukowy AIESEC Polska. Ideą projektu jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Podczas tygodniowego pobytu studenci prowadzą warsztaty rozwijające przedsiębiorczość a także część czasu poświęcają tematyce wrażliwości i otwartości kulturowej. Uczniowie mogli m.in. przekonać się jak ich imiona pisze się w języku chińskim. Warsztaty są prowadzone w języku angielskim, co pozwala naszej młodzieży na praktyczne sprawdzenie znajomości języka angielskiego, którego uczą się w szkole. Podczas warsztatów panuje wesoła i przyjazna atmosfera. W czasie pobytu studenci zamieszkali u rodzin naszych uczniów, gdzie mogą przekonać się jak żyją ich polscy młodsi koledzy i koleżanki, poznać naszą kulturę i obyczaje. Zwiedzą również naszą najbliższa okolicę m.in. Mirów, Bobolice, Złoty Potok.