Projekt Leonardo da Vinci zakończony

We wtorek 9 grudnia 2014 r. zakończyliśmy trzecią edycję projektu Leonardo da Vinci: „Europejskie praktyki gwarancją sukcesu na rynku”, finansowanego przez Unię Europejską. W uroczystym podsumowaniu wzięła udział Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Pani Anna Socha-Korendo.
Projekt jest od kilku lat w szkole bardzo popularny, uczniowie z chęcią uczestniczą w zajęciach i biorą udział w praktykach. Ostatnia edycja projektu trwała od listopada 2013 roku.
Jednym z ważniejszych elementów jest doświadczenie, jakiego uczniowie nabywają podczas praktyk zagranicznych. Koordynatorkami projektu były uczące w ZS nr 2 Anna Górniak i Agnieszka Skorek.
Obecnych na podsumowaniu powitał Dyrektor Jerzy Bryś. Wicestarosta Anna Socha-Korendo pogratulowała uczniom osiągnięć i zwróciła uwagę na to, jak ważną rzeczą jest dobre przygotowanie młodzieży do wkroczenia na rynek pracy.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem, gdyż przedstawiliście dowody zaangażowania i pracowitości, a to znakomita wróżba na przyszłość. Cieszę się, że uczniowie Zespołu Szkół nr 2 prezentują bardzo dojrzałe, profesjonalne podejście do spraw związanych z karierą zawodową– powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo, życząc uczniom, aby udział w projekcie przyczynił się do przyszłych sukcesów zawodowych.
Wśród zaproszonych gości znalazły się także Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Monika Drewniak oraz Główna Księgowa ZEAS Edyta Frączek.
Na przełomie maja i czerwca 16 uczniów z ZS nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, wraz z opiekunkami, odbyło trzytygodniową praktykę w Schkeuditz w Niemczech.
W pierwszych dwóch tygodniach młodzież odbyła kurs komputerowy w nowoczesnym centrum szkoleniowym “Robotron”, gdzie rozwijała swoje umiejętności i zdobywała nową wiedzę.
Uczniowie odbywali praktyki zgodnie ze swoim zawodem, dlatego przebywali w różnych miejscach: uczniowie z technikum organizacji reklamy odbywali praktykę w firmie Netto Marken-Dicount, uczniowie technikum architektury krajobrazu zajmowali się różnorodnymi pracami pielęgnacyjnymi w bardzo dużym ogrodzie w Lipsku, uczniowie kształcący się w zawodzie technik spedytor wykonywali prace spedycyjne w dużym przedsiębiorstwie spedycyjnym w Schkeuditz. Praktyka umożliwiła młodym ludziom uzyskanie doświadczenia, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Oprócz praktyki zawodowej i kursu komputerowego uczniowie mieli okazję zwiedzać zabytki Berlina, Drezna czy Lipska: m.in. stare miasto ze słynnym ratuszem i kościołem św. Tomasza, w którym znajduje się grób Jana Sebastiana Bacha. Czas szybko mijał również w ZOO i Wesołym Miasteczku Belantis, gdzie spędzili wiele godzin.

fot. M. Pilis

Na wspólnej fotografii uczestnicy projektu z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo, Dyrektorem Jerzym Bryś i koordynatorkami Agnieszką Skorek – kierownikiem szkolenia praktycznego oraz Anną Górniak nauczycielką języka niemieckiego.