Zachowaj dystans co najmniej 1,8 metra innych. Jest to bardzo ważne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Przebywając w pobliżu innych osób, stosuj maseczkę ochronną, zakrywając usta i nos. Pomaga to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu zarówno przez bliski kontakt, jak i drogą powietrzną .

Często myj ręce mydłem i wodą. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, użyj środka odkażającego zawierającego co najmniej 60 proc. alkoholu.

Unikaj zatłoczonych pomieszczeń, upewnij się też, że są one odpowiednio wentylowane (doprowadzają jak najwięcej powietrza z zewnątrz). Ogólnie przebywanie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji zmniejsza ryzyko narażenia na potencjalnie zakaźne kropelki z dróg oddechowych .

Pozostań w domu i odizoluj się od innych, gdy jesteś chory.

Rutynowo czyść i dezynfekuj często dotykane powierzchnie.