Ranking Techników 2014 miesięcznika "Perspektywy"

Miesięcznik „Perspektywy” już po raz szesnasty opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.

Miło nam poinformować, że Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie znalazł się w pierwszej setce najlepszych techników województwa śląskiego w roku 2014  i  jako jedyne z powiatu myszkowskiego.

Z naszego regionu, tj. powiat myszkowski, lubliniecki, częstochowski i miasto Częstochowa oraz powiat zawierciański znalazło się tylko 8 techników w 100 najlepszych techników woj. śląskiego.

Zobacz link ranking najlepszych techników województwa śląskiego 2014…>
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zasady ogólne RANKINGU

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.