Rekrutacja 2016/17

ZAPRASZAMY

osoby dorosłe
do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/17

NAUKA W SYSTEMIE ZAOCZNYM I WYKORZYSTANIEM E’LEARNINGU

SZKOŁA POLICEALNA w zawodach:

1. Technik GEODETA,
2. Technik ADMINISTRACJI
3. Technik RACHUNKOWOŚCI
4. Technik BHP (1,5 roku)
5. FLORYSTA (1 rok)
6. Technik weterynarii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

3-letnie dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej
2-letnie dla absolwentów szkół zawodowych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

nie wymagamy żadnego wykształcenia, musisz mieć ukończone 18 lat.

1. Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (uzyskasz uprawnienia rolnicze niezbędne do przejęcia gospodarstwa, dopłat z programu”młody rolnik”, itd.)
2. Technik SPEDYTOR
3. Technik RACHUNKOWOŚCI
4. Technik TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
5. Technik ORGANIZACJI REKLAMY
6. Technik EKONOMISTA