Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica kl. II Technikum ucząca się w zawodzie technik technologii żywności Katarzyna Gorzkowska.
Serdecznie gratulujemy.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał 3.786 stypendiów, z czego w naszym województwie stypendia otrzymało 442 uczniów.