Szkoła sukcesu!

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała już dwuletnie wskaźniki za lata 2010-2011 Edukacyjnej Wartości Dodanej. Wskaźniki można sprawdzić na stronie internetowej www.matura.ewd.edu.pl. Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą.
Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia, egzamin gimnazjalny) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym, egzamin maturalny) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.
Wskaźnik ten pokazuje jak szkoła pracuje, aby w kolejnych latach edukacji, wiedza i umiejętności ucznia były większe, by jej przybywało a nie ubywało. Mamy wówczas poczucie, że pieniądze wyłożone na kształcenie uczniów w takiej szkole, nie są marnowane a dobrze zainwestowane i w przyszłości zwrócą się w postaci wykształconych mieszkańców powiatu, którzy będą pracować na jego rozwój i sukces.
Na podstawie przedstawionych najnowszych wyników EWD, Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie-Będuszu, to szkoła wielkiego sukcesu. Technikum nr 2 zdeklasowało wszystkie technika w regionie północnym województwa śląskiego. Uczniowie Technikum nr 2 osiągnęli najwyższy wynik efektywności nauczania zarówno z przedmiotów humanistycznych, matematyki oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, spośród uczniów techników powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, częstochowskiego i Częstochowy.
Ten doskonały wynik jest owocem wieloletniej pracy nauczycieli jak i uczniów, którym w tym miejscu serdecznie gratulujemy.