Uczniowie Technikum na praktykach w Niemczech

17 maja br. 16 uczniów technikum uczących się w zawodach technik technologii żywności, technik geodeta, technik spedytor wraz z opiekunami, wyjechało na trzytygodniową praktykę zawodową do Schkeuditz koło Lipska w Niemczech w ramach programu Erasmus+ „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. To już czwarta grupa uczniów, która wyjechała w ostatnich latach na praktyki do Niemiec. Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie-Będuszu jest wiodącą szkołą w powiecie myszkowskim w pozyskiwaniu środków w ramach programu Erasmus+.
Przed wyjazdem uczniowie intensywnie przygotowywali się praktyk, zakończyli kurs językowy oraz warsztaty psychologiczne. Warsztaty te dodały im pewności siebie, nauczyły asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Bezpłatną praktykę organizuje szkoła we współpracy z niemiecką firmą Vitalis, która zapewnia wyżywienie, noclegi w pokojach z łazienkami i telewizją oraz mnóstwo atrakcji: między innymi dwudniową wycieczkę do Berlina z przewodnikiem, wycieczki do Lipska i Drezna i inne kulturalne imprezy. Przygotowanie do wyjazdu i cały pobyt w Niemczech wraz z podróżą i ubezpieczeniem, finansowany jest w całości z programu Erazmus+, a uczestnicy otrzymują także kieszonkowe na bieżące potrzeby związane z pobytem.
Celem projektu (praktyki zawodowej) jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie unijnego rynku pracy i umiejętności poruszania się na nim. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania i pogłębiania wiedzy teoretycznej w praktyce, w rzeczywistych warunkach pracy, kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamania stereotypów i barier. Udział w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia i zwiększy szanse za znalezienie miejsca pracy.