Uroczyste rozdanie świadectw dla absolwentów

Dzień 27 maja był szczególnym dniem w naszej szkole. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie szkoły dziennej z klas technikum ekonomicznego, technikum technologii żywności i technikum architektury krajobrazu.
Po raz kolejny świadectwa ukończenia szkoły otrzymali absolwenci uzupełniającego liceum ogólnokształcącego. Każdy z absolwentów szkoły ma prawo przystępować do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkołach policealnych i uczelniach wyższych. Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w życiu, szerokiej ścieżki kariery zawodowej i wykorzystania wszystkich szans, które daje zdobycie wykształcenia.

Leave a Comment