W nagrodę wyjechali do "Błekintej szkoły" w Helu

Błękitna szkoła w Helu
W dniach 7-10 września laureaci konkursu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę 2014 aktywnie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Błękitna szkoła zorganizowana została dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnera Strategicznego programu Zaadoptuj rzekę – Fundacji PKO Banku Polskiego.
Młodzież uczestniczyła w wielu interesujących zajęciach, m.in. zaciągu siecią – dzięki czemu mogła naocznie przekonać się jakie ryby i inne organizmy żyją w wodach Zatoki Puckiej. Podczas rejsu statkiem po zatoce i Bałtyku uzyskali wiele ciekawych informacji dotyczących Morza Bałtyckiego oraz jego fauny i flory. Wysłuchali także licznych prezentacji na temat morświnów, fok bałtyckich i innych zwierząt zamieszkujących nasze morze oraz zwiedzili fokarium. Właśnie fokarium wzbudziło szczególne zainteresowanie młodzieży. Uczniowie mieli także okazję bliżej przyjrzeć się działaniom Klubu Gaja. Poznali szczegóły programu Zaadoptuj rzekę prowadzonego od 10 lat, na rzecz ochrony czystych i zasobnych rzek i innych akwenów i wskazywali jakie działania można podjąć dla rzek. Wśród wielu pomysłów często pojawiały się odpowiedzi: sprzątanie brzegów najbliższej rzeki, wdrożenie działań mających na celu oszczędzanie wody w domach, kampanie promujące czyste rzeki, budowa urokliwych miejsc nad rzeką z naturalnych surowców, a także  badania i monitorowanie stanu jakości wód. Po Błękitnej szkole uczniowie podkreślali, że wyjazd zmienił ich sposób patrzenia na ekologię, ochronę środowiska i zwierząt.
Młodzież biorąca udział w tegorocznym wyjeździe edukacyjnym zorganizowanym przez Klub Gaja była niezwykle zaangażowana w działania. Wszyscy chętnie słuchali o wodnej faunie i florze. Brali aktywny udział w dyskusjach. Z zainteresowaniem zwiedzali fokarium i Dom Morświna. Mieli własne, ciekawe pomysły na realizację kolejnych działań na rzecz ochrony dolin rzecznych i Morza Bałtyckiego. – podsumowuje koordynator programu Zaadoptuj rzekę, Paweł Grzybowski.
Kilkudniowa wycieczka do Helu to nagroda dla uczniów z trzech placówek oświatowych, które wygrały konkurs “Zaadoptuj rzekę 2014”:
1. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum z Sandomierza (woj. świętokrzyskie),docenione za ciekawy projekt zmniejszenia zużycia wody w przeciętnym gospodarstwie domowym,
2. Zespół Szkół nr 2 z Myszkowa (woj. śląskie),którego uczniowie zaangażowali w swe działania liczne firmy, placówki oraz instytucje publiczne z Myszkowa i okolic. Do Helu wyjechało 13 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunkami Anną Czechowską i Ewą Buzoń-Krupuńską.

3. Zespół Szkół im. Stanisława Reymonta w Częstochowie (woj. śląskie),w którym przeprowadzono szereg ciekawych inicjatyw a do tematyki wody podchodzono interdyscyplinarnie (tematykę wody omawiano na różnych przedmiotach m.in. matematyce, religii czy wiedzy o kulturze).
Więcej informacji zaadoptujrzeke.pl. Zapraszamy także do głosowania na Rzekę Roku 2014.
Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Program Zaadoptuj rzekę dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat: Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej. Partner Strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner Merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański.
Fot. Klub Gaja. galeria zdjęć …> zobacz