Warsztaty języka niemieckiego

6 stycznia br. uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w warsztatach językowych przeprowadzonych przez Panią Nataschę Lachmer, nauczycielkę języka niemieckiego i religii z Gimnazjum Bamberg w Niemczech. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele ciekawego o życiu w Niemczech, o tamtejszym szkolnictwie i młodzieży, a przede wszystkim sprawdzić własne umiejętności językowe w praktyce. Była to również niepowtarzalna okazja uczestniczenia w lekcji prowadzonej przez nauczyciela z innego kraju, poznania ich metod pracy. Nauczycielki języka niemieckiego w naszej szkole Pani Anna Górniak i Joanna Nowak, które zorganizowały warsztaty, wymieniły się również z Panią Nataschą doświadczeniami metodycznymi nauki języków obcych w szkołach w Polsce i Niemczech. Podczas spotkania z dyrekcją szkoły omówiono problemy i funkcjonowanie systemów szkolnych w obu krajach.

 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu hospitacyjnego, który przewidywał przeprowadzenie oraz obserwację zajęć w polskich szkołach przez nauczycieli z Niemiec. W projekcie uczestniczyli młodzi nauczyciele z Niemiec, którzy przyjechali do Polski na zaproszenie Centrum Języków Europejskich w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowa. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły szkoły z powiatu częstochowskiego oraz Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, jako jedyna szkoła z powiatu myszkowskiego.

 

Takie spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, eliminowania stereotypów i uprzedzeń, które funkcjonują w Niemczech o Polsce i Polakach i odwrotnie, a także stanowią najlepszą motywację dla młodzieży do nauki języków obcych.

 

Leave a Comment