WIZYTA W AMBERG W NIEMCZECH


W dniach  od 2 do 6 grudnia koordynator projektu Comenius ‘Life-giving water’ mgr Ewa Buzoń-Krupińska odwiedziła szkołę partnerską w Amberg, gdzie wraz z koordynatorami z pozostałych krajów partnerskich prowadzone były prace nad projektem.
W ramach tej wizyty partnerzy z Niemiec pokazali swoją szkołę, która składa się z 4 rodzajów szkół,  uczy się w niej ponad 2000 uczniów i pracuje ponad 100 nauczycieli. Szkoła jest świetnie wyposażona i główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne w danym zawodzie.
Partnerzy odwiedzili zakład KSB produkujący pompy wodne, które sprzedawane są na całym świecie. Pokazano nam również słynny targ świąteczny w Norymberdze oraz miasteczko Amberg.
Zobaczyliśmy prezentacje przygotowane przez uczniów związane z wykorzystaniem wody, jako źródła energii oraz prezentację dotyczącą projektu ‘Krumbach’ przedstawioną przez uczniów oraz przedstawicieli ratusza.
Krumbach jest to mały strumień przepływający przez Amberg i jest on nieszkodliwy do momentu obfitych opadów, wtedy staję się rwącą rzeką zalewającą okoliczne domy i łąki. Prace, które zostały tam przeprowadzone to budowa małych tam i zbiorników zatrzymujących wodę oraz regulacja koryta tego strumienia.
Głównym celem wizyty było przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac nad projektem oraz wizyta w Bawarii, która miała na celu przybliżenie kultury niemieckiego partnera. Nasi koledzy z Niemiec byli bardzo gościnni, a wizyta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. Następny kraj, który jest celem naszej wizyty to Bułgaria w marcu, a potem Portugalia w kwietniu. W październiku będziemy gościć wszystkich partnerów w Myszkowie.
W lokalnej prasie pojawił się również artykuł opisujący nasz projekt oraz naszą wizytę.