Wskażnik EWD za lata 2010-2012

EWD jest miarą efektywności nauczania w szkole. Metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej jest ważnym narzędziem do ewaluacji wewnątrzszkolnej. Informując o wykorzystaniu zasobów uczniowskich na wejściu pozwala:

  • ocenić efektywność nauczania,
  • zidentyfikować obszary do zmiany,
  • określić czynniki efektywności specyficzne dla danej szkoły.

Ważne jest, aby śledzić wskaźniki EWD na przestrzeni lat, tak aby móc oddzielić przypadkowe (losowe) czynniki od tych, które są trwałą cechą szkoły.
Z najnowszym trzyletnim wskaźnikiem EWD można zapoznać na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ lub w zakładce EWD.