Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie

W ramach projektu Comenius LIFE – GIVING WATER zaplanowaliśmy wiele działań. Jednym z nich była wycieczka do oczyszczalni ścieków w Myszkowie. W dniu 28.11.2013 r. uczniowie klasy drugiej technikum zapoznali się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w naszym mieście. W dyspozytorni wysłuchali wykładu na temat układu technologicznego oczyszczalni. Dowiedzieli się, że przeprowadzona w 2005 r. rozbudowa i modernizacja obiektu pozwoliła na sprostanie stawianym wszystkim oczyszczalniom w Polsce reżimom jakościowym oczyszczanych i odprowadzanych do odbiornika ścieków. W Myszkowie oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika, który stanowi rzeka Warta.
Ciekawym punktem wycieczki były zajęcia przeprowadzone w laboratorium, gdzie uczniowie pod czujnym okiem Pań laborantek m.in. obserwowali pod mikroskopem mikroorganizmy wchodzące w skład czynnego osadu. Zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań ścieków – w celu monitoringu procesu oczyszczania i badań osadów – w celu kontroli procesów i oceny pracy urządzeń technologicznych. Niestety zwiedzanie obiektu oczyszczalni jest zakazane z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, toteż uczestnicy wycieczki musieli zadowolić się zdjęciami zamieszczonymi w folderach, które otrzymali od Pani kierownik mgr inż. Beaty Galas.