Wyniki tegorocznej matury pokazują, że po raz kolejny nasi  uczniowie doskonale poradzili sobie na egzaminie. Zdawalność egzaminu przez naszych uczniów zdecydowanie przewyższyła wyniki z województwa śląskiego oraz w kraju. Wyniki te są efektem ciężkiej pracy uczniów i ich nauczycieli, za co im w tym miejscu serdecznie gratulujemy.
Zdawalność egzaminu maturalnego przez tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu w 2009 roku:

  1. Liceum Profilowane 85,71 %; Województwo 63,15 %; Kraj 65 %
  2. Technikum 81,58 %; Województwo 71,78 %; Kraj 70 %

Zdawalność egzaminu zawodowego przez tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu w 2009 roku:

  1. Zawód technik technologii żywności – 100 %               województwo – 63,5 %
  2. Zawód technik architektury krajobrazu – 100 %           województwo – 44,9 %
  3. Zawód technik ekonomista – 71,5 %                               województwo – 64,5 %