Wyróżnieni w Dniu Edukacji Narodowej

Najlepszym w województwie śląskim nauczycielom i pracownikom oświaty z powiatu myszkowskiego gratulował Wojewoda Śląski, a w ubiegłym tygodniu spotkali się ze starostą myszkowskim.

Fot. Andrzej Kozłowski
Wyróżnieni pedagodzy ze starostą myszkowskim Marianem Wróblem i członkiem Zarządu Powiatu Andrzejem Jastrzębskim

Dwie nauczycielki z Naszej Szkoły: Janina Kałuża i Krystyna Auguściak nagrodzone zostały odznaczeniami ministerialnymi – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia wręczyli im w poniedziałek 20 października br. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicewojewoda Adam Matusiewicz oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Uroczystości odbyły się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem śląskich parlamentarzystów i eurodeputowanych.
W środę 22 października br., obie Panie spotkały się ze Starostą Myszkowskim Marianem Wróblem. W spotkaniu uczestniczył również członek Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski i dyr.Jerzy Bryś. Spotkanie było okazją do uznania zasług pedagogów oraz porozmawiania o problemach oświaty.
Starosta Myszkowski Marian Wróbel wręczył każdemu z nagrodzonych pedagogów list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
Serdecznie Paniom gratulujemy tego zaszytego wyróżnienia.

Leave a Comment