Z przykrością informujemy o śmierci Pani Joanny Gołdyn, która zmarła w dniu 1 grudnia 2020 r., emerytowanej wieloletniej nauczycielki języka polskiego w naszej szkole.Była ona nie tylko najbliższą nam osobą, lecz również lubianą w naszym gronie koleżanką.
Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Jej już wśród nas.Jej śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali.Wyrazy współczucia dla najbliższych składa:

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne, koleżanki i koledzy, pracownicy administracji i obsługi oraz byli i obecni uczniowie szkoły.

Z głębokim żalem 23 listopada 2020 r. przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Stefanii Lech, nauczycielki geografii, która po długiej chorobie odeszła od nas. Będzie nam brakować jej wiecznego optymizmu, fachowej wiedzy i doświadczenia.

Choć krótko u nas pracowała, to straciliśmy człowieka, który był dla nas wzorem nauczyciela, a dla niektórych z nas przyjacielem. Odejście Pani Stefanii jest dla na niepowetowaną, bardzo bolesną stratą.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana JANA JANECZKA, który odszedł od nas 2 listopada 2020 r. w wieku 81 lat.Pan Jan był emerytowanym wieloletnim nauczycielem, kierownikiem wydziału zaocznego Zespołu Szkół Rolniczych a obecnie Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie-Będuszu.
Zapamiętamy Pana Jana, jako człowieka o ogromnym sercu, pogody ducha,zakochanego w naszej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który z prawdziwą pasją pracował z młodzieżą i dorosłymi. Zawsze był otwarty na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowany w rozwiązywanie problemów swoich uczniów. Każdy był dla Niego ważny, tak samo potrzebny. Szanował i cenił wszystkich. Będzie nam bardzo brakowało Pana optymizmu, wiecznego uśmiechu i zadowolenia.
Żegnamy Naszego Kolegę, Przyjaciela, oddanego swojej pracy Nauczyciela i Wychowawcę, żegnamy Wspaniałego Człowieka, Pana Jana Janeczka, który żył i pracował wśród nas i z nami.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają:

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, wychowankowie
Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.