Zadanie egzaminacyjne dla technika ekonomisty

Przykład zadania egzaminacyjnego dla technika ekonomisty do rozwiązania podczas egzaminu zawodowego 2009 z wykorzystaneim programu finansowo-księgowego czytaj …>

Leave a Comment