Zwiększamy swoje szanse na rynku pracy


Tradycją naszej szkoły jest podejmowanie różnych działań, które zapewniają naszym absolwentom dodatkowe uprawnienia. W tym roku został zorganizowany już drugi kurs obsługi kas fiskalnych, w którym wzięli udział uczniowie szkoły dziennej i zaocznej. Uczestnicy kursu uzyskali wiedzę niezbędną do prowadzenia sprzedaży. Od dziś już mogą pracować w działach sprzedaży w różnych firmach oraz w gastronomii.

Zwiększając swoje szanse na rynku pracy nasi absolwenci mogą podjąć pracę już w czasie nauki, zdobywając równocześnie tak potrzebne doświadczenie zawodowe. To bardzo interesująca propozycja kierowana do uczniów i słuchaczy. Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy mgr inż. Renaty Bryś we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.