Epodręczniki

E-podręczniki są całkowicie bezpłatne i dostępne on-line nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do korzystania epodrecznik.pl Docelowo na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, […]

Akta nadania stopnia nauczyciela mianowanego

19 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Anny Wągrowskiej-Kumor nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu w Myszkowie. Pani Anna Wągrowska-Kumor […]

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2, osiągnęli bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego w br. Tylko 2 uczniom nie udało się zaliczyć jednego egzaminu i mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Życzymy powodzenia. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym […]

Laureaci konkursu Zaadoptuj rzekę 2015!

Znamy już laureatów konkursu Zaadoptuj rzekę 2015 Klubu Gaja. 1. Za najciekawsze przeprowadzenie działań nagrodzeni zostali: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Szkoła Podstawowa Skrzydła z Lublina Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, 2. Za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody: Gimnazjum nr […]

Podsumowanie konkursu na prace architektoniczne

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się podsumowanie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na projekt architektoniczny dotyczący zagospodarowania terenu przy budynku, w którym mieści się SANEPiD oraz biuro Weterynarza Powiatowego. Konkurs przygotowało Starostwo Powiatowe w Myszkowie. fot.M.Pilis Pamiątkowe zdjęcie; wykonawczynie projektu: Anna Klimas, Agelika Wójcik, Dominika […]

Konkurs "Niektórzy lubią poezję…"

Konkurs „Niektórzy lubią poezję…” to literacka i plastyczna reakcja młodych ludzi na poezję. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych malowali, interpretowali, tworzyli własne teksty prozą lub wierszem, pisali prace analityczne, których podstawę stanowiły wiersze najlepszych polskich poetów. Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. majora Sucharskiego w […]

Pokaz układania bukietów ślubnych

31 maja 2015 r. odbył się I pokaz układania kompozycji florystycznych zorganizowany przez słuchaczki Szkoły Policealnej dla dorosłych uczące się w zawodzie florysty pod kierunkiem nauczycieli Pań Romany Szychalskiej, Magdaleny Dudy-Hom i Renaty Bryś. Słuchaczki pokazały profesjonalnie przygotowanie zawodowe, za co otrzymały od publiczności ogromne […]

V Powiatowy Konkurs "Nie zadawalajcie się miernotą"

Zespól Szkół w Pińczycach zorganizował V Powiatowy konkurs “Nie zadawalajcie się miernotą”, pod patronatem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. którego celem jest propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Jana Pawła II. Startujący w konkursie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pisali prace literackie nt. myśli Jana […]

Pożegnanie absolwentów

Abiturienci z Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych pożegnali się ze szkołą, w której przez ostatnie lata pobierali naukę. Uroczystość zakończenia roku i pożegnania tegorocznych absolwentów miała miejsce w 15 maja br. Zaproszonych gości, wśród których obecny był Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski powitał Dyrektor […]