Ewaluacja zewnętrzna

W dniach 09-10-2015 – 15-10-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Katowicach, w skład którego weszły Panie: Jolanta Ociepka, Urszula Michalak przeprowadziły badanie ewaluacyjne w zakresie “Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. W wyniku przeprowadzonego badania powstał raport z ewaluacji […]

Zajęcia EKO-EDU-ART o rzekach w Szczyrku

W Szczyrku w dniach 22-25 września blisko 50 młodych osób – laureatów konkursu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2015” budować będzie opowieść o rzece. Wyjazd edukacyjny zorganizowano dzięki środkom Fundacji PKO Banku Polskiego wieloletniego Partnera Strategicznego programu „Zaadoptuj rzekę” pochodzącym z Karty Inteligo Visa payWave „Dobro […]

Epodręczniki

E-podręczniki są całkowicie bezpłatne i dostępne on-line nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale również dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do korzystania epodrecznik.pl Docelowo na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, […]

Akta nadania stopnia nauczyciela mianowanego

19 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani mgr Anny Wągrowskiej-Kumor nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu w Myszkowie. Pani Anna Wągrowska-Kumor […]

Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2, osiągnęli bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego w br. Tylko 2 uczniom nie udało się zaliczyć jednego egzaminu i mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Życzymy powodzenia. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym […]

Laureaci konkursu Zaadoptuj rzekę 2015!

Znamy już laureatów konkursu Zaadoptuj rzekę 2015 Klubu Gaja. 1. Za najciekawsze przeprowadzenie działań nagrodzeni zostali: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Szkoła Podstawowa Skrzydła z Lublina Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, 2. Za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody: Gimnazjum nr […]

Podsumowanie konkursu na prace architektoniczne

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się podsumowanie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na projekt architektoniczny dotyczący zagospodarowania terenu przy budynku, w którym mieści się SANEPiD oraz biuro Weterynarza Powiatowego. Konkurs przygotowało Starostwo Powiatowe w Myszkowie. fot.M.Pilis Pamiątkowe zdjęcie; wykonawczynie projektu: Anna Klimas, Agelika Wójcik, Dominika […]

Konkurs "Niektórzy lubią poezję…"

Konkurs „Niektórzy lubią poezję…” to literacka i plastyczna reakcja młodych ludzi na poezję. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych malowali, interpretowali, tworzyli własne teksty prozą lub wierszem, pisali prace analityczne, których podstawę stanowiły wiersze najlepszych polskich poetów. Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. majora Sucharskiego w […]