Projekt Leonardo da Vinci zakończony

We wtorek 9 grudnia 2014 r. zakończyliśmy trzecią edycję projektu Leonardo da Vinci: „Europejskie praktyki gwarancją sukcesu na rynku”, finansowanego przez Unię Europejską. W uroczystym podsumowaniu wzięła udział Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Pani Anna Socha-Korendo. Projekt jest od kilku lat w szkole bardzo popularny, uczniowie z […]

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica kl. II Technikum ucząca się w zawodzie technik technologii żywności Katarzyna Gorzkowska. Serdecznie gratulujemy. Stypendia Prezesa Rady Ministrów […]

Geodeci na GIS Day

17 listopada 2014 r. klasy geodezyjne Technikum, uczestniczyły w GIS Day, corocznej międzynarodowej imprezie, organizowanej systematycznie od 1987 roku, skierowanej do użytkowników i entuzjastów systemów GIS. Zajęcia dydaktyczne odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. GIS Day rozpoczął się zajęciami warsztatowymi, […]

Podsumowanie konkursu o Powstaniu Warszawskim

Zakończył się organizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie konkurs historyczny pt. „Powstanie Warszawskie – heroiczny zryw Polaków”. Nagrody zwycięzcom wręczył Starosta Myszkowski Wojciech Picheta. To już trzeci konkurs historyczny, przygotowany w Starostwie. Wcześniej młodzież Powiatu Myszkowskiego pisała o Powstaniu Styczniowym i Kościuszkowskim. Tym razem przed […]

Comenius 2014

W dniach 12 – 17 października 2014 r. w naszej szkole gościmy 41 uczestników projektu Comenius “Woda dająca życie”, realizowanego przez nas wspólnie ze szkołami z Rumunii – koordynator projektu, Bułgarii, Włoch, Portugalii i Niemczech. Koordynatorki z naszej szkoły Panie Ewa Buzoń-Krupińska i Anna Czechowska […]

W nagrodę wyjechali do "Błekintej szkoły" w Helu

Błękitna szkoła w Helu W dniach 7-10 września laureaci konkursu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę 2014 aktywnie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Błękitna szkoła zorganizowana została dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Partnera […]

Zdawalność matur 2014

Tegoroczni maturzyści z naszej szkoły (Technikum) poradzili sobie najlepiej w powiecie myszkowskim na egzaminie maturalnym, osiągając wynik 88,24% zdawalności. Po egzaminie poprawkowym w sierpniu, egzamin maturalny zdało 100 % przystępujących do egzaminu maturalnego z Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Wszystkim maturzystom gratulujemy […]